RH Knoff AS og RH Knoff ENK har innstilt virksomheten, inkludert vedlikehold av kartleggingsverktøyet PSYSOS.

Takk til alle kunder og samarbeidspartnere gjennom mange år med utrednings- og utviklingsbistand.